Make your own free website on Tripod.com
ระบบปฏิบัติการ Linux คืออะไร
ประวัติของ Linux
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการ Linux-SIS
 ทำไมถึงต้องเป็นลีนุกซ์
 ผู้ใช้งานและแอพพลิเคชันบนลีนุกซ์
การพัฒนาระบบงานบนลีนุกซ์
อนาคตของการใช้ระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์เป็นเช่นไร?
คำสั่งแรกใน Linux
Kernel รุ่นล่าสุดของ Linux
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบงานบนลีนุกซ์
 
     ลีนุกซ์ได้ทำการเตรียม เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมให้เราไว้อย่างครบครันซึ่งจะมีตั้งแต่
แอพพลิเคชันมาตรฐานคือ C/C++ คอมไพเลอร์ของ GNU และหากเราต้องการพัฒนา
ระบบบน X ก็มี TCL/TK เตรียมไว้ให้ด้วย
 
     สำหรับคอมไพเลอร์ภาษาอื่นๆก็มีเช่น Perl, Smalltalk , Pascal, Lisp เป็นต้น ถ้าคุณมี
ความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมแบบ X-Base หรือ FoxPro บนลีนุกซ์ก็มีดาต้าเบส
ที่มีการเขียนโปรแกรมแบบนี้ให้เช่นกัน
 
     และล่าสุดลีนุกซ์ก็มีจาวาคอมไพเลอร์ให้สำหรับผู้ที่ชื่น
ชอบการเขียนแอพเพลตจาวา สำหรับรันบนอินเทอร์เน็ตด้วย
 
<home