Make your own free website on Tripod.com
ระบบปฏิบัติการ Linux คืออะไร
ประวัติของ Linux
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการ Linux-SIS
 ทำไมถึงต้องเป็นลีนุกซ์
 ผู้ใช้งานและแอพพลิเคชันบนลีนุกซ์
การพัฒนาระบบงานบนลีนุกซ์
อนาคตของการใช้ระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์เป็นเช่นไร?
คำสั่งแรกใน Linux
Kernel รุ่นล่าสุดของ Linux
 
 
 
 
 
 
อนาคตของการใช้ระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์เป็นเช่นไร?
 
      ลีนุกซ์กำลังเป็นระบบปฏิบัติการที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมและใช้งานเพิ่มขึ้น
เป็นระบบที่บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หลายบริษัทอาทิ IBM, Compaq, Shape Electrics
เสนอเป็นตัวเลือกแก่ลูกค้าที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นผู้ที่สนใจติดตามข่าวใน
เรื่องการนำลีนุกซ์ไปใช้งาน จะได้รับข่าวสารมากมายของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทที่
หันมาใช้ลีนุกซ์อย่างจริงจังอาทิ Amazon.com, Freedom2Surf หรือข่าวที่ Mono project
วางแผนใช้ลีนุกซ์ในการพัฒนา .NET ในขณะที่ IBM ออกผลิตภัณฑ์ WebSphere Commerce
middleware เพื่อสนับสนุน e-commerce โดยสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ติดตั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียู Intel Sony Computer Entertainment Inc ใช้ Linux-enabled
สำหรับเครื่อง PlayStation2 บริษัท Shape Electrics เสนอผลิตภัณฑ์รุ่น Zaurus ที่ใช้ลีนุกซ์และ
จาวา เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีข่าวจากประเทศ จีนเยอรมัน และแมกซิโก ที่มีนโยบายจะนำ
ลีนุกซ์ ใช้เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานรัฐบาล และ
หลายฝ่ายกำลังติดตามข่าวจากประเทศเกาหลีอย่างสนใจว่าจะประกาศใช้นโยบาย
เดียวกันนี้ด้วยหรือไม่ จุดแข็งที่สนับสนุนให้ลีนุกซ์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
คือเป็นระบบโปรแกรมที่ไม่มีค่าลิขสิทธิแต่อาจมีค่าบริการในการรวบรวมชุด
โปรแกรมที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานและค่าลิขสิทธิของโปรแกรมสนับสนุนอื่นๆ
ซึ่งนอกเหนือไปจาก เงื่อนไขของโครงการ Open Source Software) มีระบบโปรแกรมสนับ
สนุนเป็นจำนวนมากทั้งที่มีลิขสิทธิและที่สามารถดาว์นโหลด
ได้ฟรีจากอินเตอร์เนต มีระบบสนับสนุนการใช้งานแบบกราฟฟิก และระบบโปรแกรมท
ี่สามารถใช้งานได้คลายกับที่สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
ที่มีค่าลิขสิทธิราคาแพง นอกจากนั้นสิ่งที่เป็นตัวชี้ว่าลีนุกซ์จะมีพัฒนาการต่อไปอีก
มากมายคือ การที่มีการปรับปรุงระบบโปรแกรมทั้งของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เองและ
ระบบโปรแกรมสนับสนุนอื่นๆ จะเห็นจากการที่มีการนำเสนอระบบโปรแกรมเวอร์ชั่น
ใหม่ๆออกมาตลอดเวลา ดังนั้นโดยภาพรวมลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่มีมีความ
ตื่นตัวมากและยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้อีกนาน
อย่างไรก็ตามการใช้ลีนุกซ์ก็ใช่ที่ว่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรค การเปลี่ยนระบบจากเดิมมา
ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ อาจะไม่ค่อยง่ายนักดร.ปัญญา เปรมปรีด์ ได้วิเคราะห์ไว้
ในวารสารคอมพิวเตอร์ฉบับหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มักจะมองข้ามคือต้นทุน
ของการเปลี่ยนแปลงระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 - 15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งยังไม
่รวมการเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูป อื่นๆ และการจัดอบรมแก่พนักงานใหม่ทั้งหมด
ทั้งยังแสดงความไม่มั่นใจที่จะนำลีนุกซ์ไปใช้งานทดแทนระบบเดิมในคอมพิวเตอร์
ขนาดมินิคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมได้อย่างสมบูรณ์ และไม่แน่ใจในความสำเร็จหากประเทศไทยจะ
นำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ไปใช้แทน ระบบปฏิบัติการยอดนิยมหรือระบบอื่นๆทั้งประเทศ
จากตัวอย่างที่ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จในประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ม
ีความพร้อมสูงกว่าประเทศไทยมาก แต่ท่านได้แนะนำทางออกว่าควรจะสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมในการพัฒนาระบบโปรแกรมของคนไทยเอง ซึ่งจะสามารถสนองต่อ
ความต้องการและลักษณะการใช้งานของคนไทยมากกว่า ผมเห็นด้วยกับความคิดที่
จะสนับสนุนการพัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆโดยคนไทย และคิดว่าเราน่าจะช่วยสนับ
สนุนและให้กำลังใจผู้พัฒนาระบบโปรแกรมคนไทยเพื่อให้ สามารถพัฒนาไปสู่การ
สร้างอุตสาหกรรมการผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปในที่สุด ส่วนท่านที่สนใจใน
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://linux.thai.net หรือ
http://www.linux.org หรือ http://www.linuxonline.co
 
<home<กลับข้างบน