Make your own free website on Tripod.com
What is UNIX
ลักษณะโครงสร้างของระบบ UNIX
 คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ในยูนิกซ
โครงสร้างในการทำงานของ Unix
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ -unix
คำสั่งสลับหน้าจอเสมือน (Virtual Console)
คำสั่งดูเนื้อหาของแฟ้มข้อความ (Text file)
คำสั่งเปลี่ยนไดเรกทรอรี่ (Change Directory)
คำสั่งยกเลิกการใช้งานระบบ
คำสั่งดูรายการในสารระบบ
คำสั่งสร้างไดเรกทรอรี่
 
     What is UNIX
 

     อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ก็มีมากมายหลายชิ้นแต่เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าเจ้าคอมพิวเตอร์ รู้จักอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างไรและติดต่อรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่ างไรการท่ จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ เหล่านี้ร่วมกันทำงานได้ก็จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาดูแลควบคุมใช่ไหม?สิ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือ"ระบบปฏิบัติการ"(Operating System) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ

ว่ า โอเอส (OS)เจ้าตัวระบบปฏิบัติการที่ว่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้นแต่มันยังมีหน้าที่ รับคำสั่งที่ป้อนจากผู้ใช้มาแปลเพื่อสั่งให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการอีกด้วยในปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ มากมายหลายชนิดหลายระบบให้เลือกใช้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล หรือ หน่วยงานเช่น ดอส (DOS) วินโดว์ส (WINDOWS)โอเอส/ทู (OS/2) ยูนิกซ์ (UNIX) เป็นต้น

 
     ยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภทหนึ่ง ที่เป็นเทคโนโลยีแบบเปิด (open system)ซี่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้ไม่ต้อง ผูกติด กับระบบใดระบบหนึ่งหรืออุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกัน นอกจากนี้ยูนิกซ์ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานใน ลักษณะให้มีผู้ใช้ได้หลายคน ในเวลาเดียวกัน เรียกว่า มัลติยูสเซอร์ (multiusers)และสามารถทำงานได้หลายๆงานใน เวลาเดียว กันในลักษณะที่เรียกว่ามัลติทาสกิ้ง (multitasking)
 
    *ยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการ (OS หรือ Operating System) ประเภทหนึ่งที่จัดว่าเป็นเทคโนโลยีแบบเปิด (Open System) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้งานระบบไม่ต้องผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่ง(Architecture) หรือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นยี่ห้อเดียวกัน และยังได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการทำงานหลายๆงาน(Multi Tasking) และการทำงานพร้อมกันหลายๆคน (Multi User) ซึ่งเราอาจแบ่งระบบปฏิบัติการตามลักษณะการให้บริการเป็น 2 ประเภทคือ
 
      Single User Operating System
 
     *ป็นระบบปฏิบัติการที่ให้บริการในขณะใดขณะหนึ่งกับผู้ใช้เพียงคนเดียว จะมีขนาดเล็ก แต่มีความสะดวกในการควบคุมการทำงานได้ดี เช่น DOS,Windows95,Windows98 ฯลฯ
 
     Multi User Operating System
 
    *เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถให้บริการผู้ใช้ได้มากกว่า 1 คน เข้าทำงานได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน (โดยการต่อพ่วงออกมาเป็นเทอร์มินอลหลายๆตัว)ใช้กับระบบที่มีขนาดใหญ่ และจะมีลักษณะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีการทำงานหลายๆงานพร้อมกัน เช่น UNIX,NOVELL ฯลฯ
 
    การเข้าใช้งานยูนิกซ์
 
     การที่ผู้ใช้จะขอใช้บริการบนระบบยูนิกซ์ได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบหรือที่เรียกว่าซิสเตมแอดมินิสเตรเตอร์ (System Administrator) ก่อน หลังจากนั้นผู้ใช้จะได้รับรายชื่อผ ู้ใช้หรือล๊อกอินเนม (login name) และรหัสผ่าน (password) มา แต่บางระบบ จะมีรายชื่ออิสระเพื่อให้ผู้ใช้ชั่วคราว โดยอาจมีล๊อกอินเนมเป็น guest,demo หรือ fieldซึ่งจะไม่ต้องใช้รหัสผ่าน การเข้าใช้ระบบเราเรีนกว่า ล๊อกอิน (login) โดยทั่วไปเมื่อระบบพร้อมที่จะให้บริการจะปรากฏข้อความว่า login:หรือข้อความใน ลักษณะที่คล้ายๆ กันรวมเรียกว่า พรอมต์ล๊อกอิน (Prompt log in)เมื่อปรากฏหรอมต์แล้วก็ให้พิมพ์ล๊อกอินเนมของผู้ใช ตามด้วย การกดปุ่มจากนั้นระบบจะสอบถามรหัสผ่าน ก็พิมพ์รหัสที่ถูกต้องลงไปตามด้วยปุ่มซึ่งรหัสผ่านที่พิมพ์ลงไปจะไม่ถูกแสดงผลออก ทางจอภาพเมื่อรหัสผ่านถูกต้องก็จะปรากฏเครื่องหมาย $ ซึ่งเป็นเครื่องหมายเตรียมพร้อมของระบบ
 
 
      หมายเหตุ : ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะถือความแตกต่างกันระหว่างตัวอักษรตัวเล็ก กับตัวอักษรตัวใหญ่ด้วย เช่น FILE1, File1,file1 จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใส่รหัสผ่าน จะต้องเช็คให้ดี ๆ
 
<home<กลับข้างบน